Chính sách bảo mật

Tại sao chúng tôi lại thu thập thông tin cá nhân của bạn?

Chúng tôi thu nhập thông tin cá nhân của bạn để:

  • Gửi thông báo cho bạn
  • Giải quyết mọi thắc mắc của người dùng một cách nhanh nhất
  • Quản lý người dùng

Có liên hệ với bên thứ ba không?

Chúng tôi cam kết với bạn rằng chúng tôi sẽ không đưa dữ liệu thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba biết được