Gói thầu tiếng anh là gì? Giá gói thầu là gì?

Gói thầu tiếng anh là gì?

Gói thầu tiếng anh là gì? thì cụm từ này là danh từ trong tiếng anh được sử dụng là Bidding Package. Gói thầu là gói của một phần của gói của toàn bộ một dự án. Gói thầu có thể gồm những nội dung mua sắm hoặc là những nội dung xây dựng công trình hạ tầng, giao thông, nhà ở,…

Gói thầu có thể là nhiều hoặc một gói cho một dự án. Và gói thầu là thuật những trong xây dựng được dùng để mang ra đấu thầu cho các đơn vị thi công theo đó thực hiện và đưa ra giá dự thầu phù hợp. 

Tìm hiểu giá của gói thầu là gì?

Giá gói thầu trong xây dựng được định nghĩa là giá trị bằng tiền của gói thầu đã được phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu. Giá gói thầy cũng là mức tiền tối đa mà chủ đầu tư dành cho gói thầu đó và là điều kiện để lựa chọn nhà thầu (Khi giá đề nghị trúng thầu thấp hơn hoặc bằng giá chủ đầu tư đưa ra).

gói thầu tiếng anh là gì

Giá gói thầu là giới hạn ngân sách chủ đầu tư chi trả cho gói thầu đó và khi ký hợp đồng thì giá hợp đồng không được cao hơn giá gói thầu.

Trong trường hợp phải điều chỉnh giá vì thị trường biến động thì ảnh hưởng đến cơ cấu của dự án và thủ tục khác phức tạp. Giá gói thầu được phê duyệt dựa trên dự toán xây dựng trước đó theo khảo sát và tính toán. Khi đưa ra được tổng mức đầu tư của dự án thì sẽ có giá của gói thầu có thể là toàn bộ tổng mức đầu tư hoặc chia thành các gói nhỏ khác nhau.

Giá gói thầu được tính đúng, tính đủ cho toàn bộ chi phí thực hiện dự án, và trong giá gói thầu còn có chi phí dự phòng (chi phí trượt giá, chi phí phát sinh và chi phí dự phòng cho phí, lệ phí và thuế). Tất cả đều đã được tính toán trong giá gói thầu nên đơn vị thực hiện dự án hoàn toàn yên tâm về giá trị họ có thể thực hiện.

Đối với các gói thầu không phát sinh rủi ro và trượt giá thì chi phí dự phòng sẽ bằng không và không được xuất ra.

Chi phí dự phòng thì do chủ đầu tư xác định theo pháp luật và tính chất từng gói thầu. Giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước khi mở thầu.

Với những gói thầu mang tính chất cung cấp dịch vụ  thic tư vấn cần lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và báo cáo nghiên cứu khả thi để giá gói thầu được xác định trên cơ sở các thông tin cá dự án đã thực hiện trước đó để ước tính sơ bộ mức tiền cho gói thầu tiếp theo.

Tìm hiểu bản chất của gói thầu

Bên lựa chọn gói thầu là  bên thi công, bên thầu. Còn bên đưa ra gói thầu đó chính là chủ đầu tư, hay còn gọi là bên mời thầu.

Tùy thuộc vào đặc điểm của từng gói thầu, mà bên mời thầu có thể gộp các gói thầu để thực hiện đấu thầu một lần hoặc tách các gói thầu để thực hiện đấu thầu nhiều lần.

gói thầu tiếng anh là gì 1

Về mặt lí thuyết, bên mời thầu có thể yêu cầu các bên tham gia đấu thầu liên kết lại để tham gia đấu thầu một gói thầu lớn. Nhưng như thế bên đấu thầu sẽ liên kết với nhau để làm giá đối với bên mời thầu. Điều đó cũng được hạn chế để tăng thêm tính cạnh tranh và đặc biệt là tiết kiệm cho bên mời thầu. Nhất là với các dự án có vốn đầu tư nhà nước từ ngân sách.

Và trên thực tế cũng ít nhà cung cấp sẵn sàng liên kết và tham gia đấu thầu cùng nhau vì họ sợ mất thời gian và bất lợi trong quá trình thiết lập hồ sơ hoặc thực hiện gói thầu đó ra sao hay chia lợi nhuận như thế nào.

Ví dụ bên mời thầu có nhiều hạng mục thì thường chia thành nhiều gói thầu nhỏ khác nhau. Để khi đưa ra đấu thầu số lượng nhà thầu tham gia vào mỗi lần đấu thầu sẽ nhiều từ đó bên mời thầu sẽ có nhiều cơ hội để lựa chọn nhà thầu hơn, có được mức giá tốt hơn cho những dự án của mình.

Hiện tại các gói thầu của công trình nhà nước gần như đã thực hiện hình thức đấu thầu qua mạng. Tất cả đã thực hiện công nghệ và đấu thầu để tăng tính công khai minh bạch. Tuy nhiên vẫn có những quy định về những dự án được chỉ định thầu và đấu thầu hạn chế. Các bạn có thể tìm hiểu trong luật đấu thầu sửa đổi năm 2020 mới từ luật đấu thầu năm 2014 đã ban hành.

Như vậy chúng tôi sẽ trình bày cho các bạn về thông tin đấu thầu trong xây dựng các công trình hoặc mua sắm thiết bị với các gói thầu theo luật định ở Việt Nam hiện hành.

Cùng với đó chúng tôi cũng đã trình bày định nghĩa về gói thầu, về gói thầu tiếng anh là gì? và các đặc điểm của gói thầu, giá gói thầu. Hy vọng những thông tin này có ích với công việc và cuộc sống của mọi người.